Реконструкција крова објекта Мађарског Културног центра „Непкер“
12. септембар 2016.
Заједничким снагама до извора финансирања
13. септембар 2016.