Министарство потврдило законитост рада конститутивне седнице Скупштине општине Кула