Одржана седница Општинског већа
1. августа 2016.
Министарство потврдило законитост рада конститутивне седнице Скупштине општине Кула
2. августа 2016.