Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње јавним надметањем