Дом здравља Кула опремљен новим ултразвучним апаратом