Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове
6. јула 2016.
Руски Крстур: У току санација крова амбуланте, биће купљена и опрема
7. јула 2016.