Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове
6. јул 2016.
Руски Крстур: У току санација крова амбуланте, биће купљена и опрема
7. јул 2016.