Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда