Решење Општинске изборне комисије
11. марта 2016.
Решење Општинске изборне комисије
13. марта 2016.