Одржана Јавна расправа о Ревизији Стратегије одрживог развоја