Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора у 2016.години
10. март 2016.
Решење Општинске изборне комисије
11. март 2016.