Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
7. март 2016.
Одржана Јавна расправа о Ревизији Стратегије одрживог развоја
10. март 2016.