Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка
29. фебруара 2016.
Решење Општинске изборне комисије
9. марта 2016.