Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod” Crvenka