Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Водовод” Црвенка