Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка

Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
22. фебруар 2016.
Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
7. март 2016.