Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка

Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
22. фебруара 2016.
Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
7. марта 2016.