Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Јавни конкурс за финансирање – недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
16. фебруара 2016.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка
29. фебруара 2016.