Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине Кула за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
28. јануар 2016.
Дана 3.2.2016.
3. фебруар 2016.