Листа вредновања програма за дотацију у области социјалне заштите деце и одраслих са тешкоћама у развоју
15. јануара 2016.
Јавни конкурс за доделу пословног простора за рад удружења грађана
26. јануара 2016.