Обавештење о јавној расправи о Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула
24. фебруара 2015.
Веско Л. 22.6.2015.
22. јуна 2015.