Обавештење о јавној расправи о Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула

Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула
16. октобар 2014.
Марина Ј. 18.5.2015.
18. мај 2015.