Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула

Обавештење о јавној расправи о Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула
24. фебруар 2015.