Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула