Претражујете: Привреда

Привреда Ministarstvo-zzs

Министарство пољопривреде и  заштите животне средине донело је Правилник којим се ближe прoписуjу врсте подстицаја…

Привреда покрајински секретаријат

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је 18. марта 2017. године конкурс за…