Zdravstvo

Dom Zdravlja, Kula

v.d. Direktor: Žarko Ševin
Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025/723-048


Dom za Stare, Kula

v.d. Direktor: Sandra Babić
Adresa: M. Tita 99, Kula
Telefon: 025/728-150