Здравство

Дом Здравља, Кула

в.д. Директор: Жарко Шевин
Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025/723-048


Дом за Старе, Кула

в.д. Директор: Сандра Бабић
Адреса: М. Тита 99, Кула
Телефон: 025/728-150