Obrazovanje

OSNOVNE ŠKOLE:

O.Š. „Isa Bajić“, Kula
v.d. Direktora: Mirjana Ivić Mihajlović
Adresa: Lenjinova 28, Kula
Telefon: 025/722-313;722-118

O.Š. „Petefi Brigada“, Kula
Direktor: Čaba Požar
Adresa: 16. Divizije 34, Kula
Telefon: 025/723-944;723-375

O.Š. „20. Oktobar“, Sivac
Direktor: Ferenc Lendak
Adresa: M. Tita 271, Sivac
Telefon: 025/711-049

O.Š. „Petro Kuzmjak“, Ruski Krstur
Direktor: Helena Pašo Pavlović
Adresa: Lenjinova 27, Ruski Krstur
Telefon: 025/703-042

O.Š. „Nikola Tesla“, Lipar
Direktor: Nevenka Popović
Adresa: M. Tita 42, Lipar
Telefon: 025/707-006

O.Š. „Veljko Vlahović“, Kruščić
Direktor: Dragica Radmanović
Adresa: M. Tita 37, Kruščić
Telefon: 025/ 57 06 028

O.Š. „Vuk Karadžić“, Crvenka
Direktor: Nataša Đerić
Adresa: Trg D. Trifunovića 7, Crvenka
Telefon: 025/731-101


SREDNJE ŠKOLE:

S.T.Š. „Mihajlo Pupin“, Kula
Direktor: Vera Slijepčević
Adresa: Laze Kostića 14, Kula
Telefon: 025/720-103

Srednja Ekonomska škola, Kula
Direktor: Marina Džakula
Adresa: M. Tita 113, Kula
Telefon: 063/766-93-63;729-150

Srednja stručna škola, Crvenka
Direktor: Aleksandar Nastić
Adresa: M. Tita 107, Crvenka
Telefon: 025/731-123


PREDŠKOLSKE USTANOVE:

P.U. „Bambi“, Kula
Direktor: Vesna Jovović
Adresa: Lenjinova, Kula
Telefon: 025/722-139;723-631;729-990