Образовање

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:

О.Ш. „Иса Бајић“, Кула
в.д. Директора: Мирјана Ивић Михајловић
Адреса: Лењинова 28, Кула
Телефон: 025/722-313;722-118

О.Ш. „Петефи Бригада“, Кула
Директор: Чаба Пожар
Адреса: 16. Дивизије 34, Кула
Телефон: 025/723-944;723-375

О.Ш. „20. Октобар“, Сивац
Директор: Ференц Лендак
Адреса: М. Тита 271, Сивац
Телефон: 025/711-049

О.Ш. „Петро Кузмјак“, Руски Крстур
Директор: Хелена Пашо Павловић
Адреса: Лењинова 27, Руски Крстур
Телефон: 025/703-042

О.Ш. „Никола Тесла“, Липар
Директор: Невенка Поповић
Адреса: М. Тита 42, Липар
Телефон: 025/707-006

О.Ш. „Вељко Влаховић“, Крушчић
Директор: Драгица Радмановић
Адреса: М. Тита 37, Крушчић
Телефон: 025/706-028

О.Ш. „Вук Караџић“, Црвенка
Директор: Наташа Ђерић
Адреса: Трг Д. Трифуновића 7, Црвенка
Телефон: 025/731-101


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

С.Т.Ш. „Михајло Пупин“, Кула
Директор: Мирослав Милованчев
Адреса: Лазе Костића 14, Кула
Телефон: 025/720-103

Средња Економска школа, Кула
Директор: Марина Џакула
Адреса: М. Тита 113, Кула
Телефон: 063/766-93-63;729-150

Средња стручна школа, Црвенка
Директор: Александар Настић
Адреса: М. Тита 107, Црвенка
Телефон: 025/731-123


ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ:

П.У. „Бамби“, Кула
Директор: Весна Јововић
Адреса: Лењинова, Кула
Телефон: 025/722-139;723-631;729-990