Kultura

Kulturni Centar, Kula

direktor: Kamenko Bertić
Adresa: Josipa Kramera 3, Kula
Telefon: 025/722-477


Narodna Biblioteka

Direktor: Snežana Tatalović
Adresa: Lenjinova 23, Kula
E-adresa:  biblioteka@yahoo.com
Telefon: 025/722-231;729-710


KUD „Nepker“, Kula

Predsednik: Goga Žolt
Adresa: Josipa Kramera 3, Kula
Telefon: 025/722-613


KUD „Srbija“, Kula

predsednik: Nebojša Grković
Adresa: Petra Drapšina 128, Kula
Telefon: 063/565-784


KUD „Durmitor“, Kula

Predsednik: Milovan Vuković
Adresa: Đure Strugara 54, Kula
Telefon: 025/723-313


Dom Kulture, Sivac

v.d. direktor: Miljana Medojević
Adresa: Đure Strugara 54, Kula
Telefon: 025/711-055


Dom Kulture, Ruski Krstur

Direktor: Miodrag Grubor
Adresa: Rusinska 75, Ruski Krstur
Telefon: 025/703-357;703-032


Dom kulture, Crvenka

Pomoćnik direktora: Kristina Radulović