Strategije i planovi Opštine Kula

Icon of Program zapošljavanja i unapređenja privrednog ambijenta opštine Kula do 2020. godine sa akcionim planom Program zapošljavanja i unapređenja privrednog ambijenta opštine Kula do 2020. godine sa akcionim planom (1.3 MiB)
Icon of Lokalni akcioni plan zapošljavanja Opštine Kula za 2019. godinu Lokalni akcioni plan zapošljavanja Opštine Kula za 2019. godinu (1.4 MiB)
Icon of Strategija ruralnog razvoja sa akcionim planom 2018-2020. god Strategija ruralnog razvoja sa akcionim planom 2018-2020. god (1.7 MiB)
Icon of Revizija Strateškog plana održivog razvoja opštine Kula 2014 - 2020 Revizija Strateškog plana održivog razvoja opštine Kula 2014 - 2020 (5.2 MiB)
Icon of Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu (807.9 KiB)
Icon of Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica 2018 - 2021.god Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica 2018 - 2021.god (2.3 MiB)
pdf Strategija održivog razvoja opštine Kula (2009-2019)
pdf Strategija održivog razvoja opštine Kula – akcioni plan (2012-2016)
pdf Akcioni plan za unapređenje socio-ekonomskog položaja žena na teritoriji opštine Kula (2012-2016)
pdf Analiza poljoprivrednog sektora
pdf Investiciona strategija
pdf Master plan razvoja opštine Kula
pdf Lokalni plan upravljanja otpadom


 

pdf Analiza poljoprivrednog sektora


Icon of 07.07.2016. Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Kula za 2016. godinu 07.07.2016. Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Kula za 2016. godinu (735.3 KiB)
Icon of 24.02.2016. Lokalni akcioni plan za mlade opštine Kula 2014-2019. godine 24.02.2016. Lokalni akcioni plan za mlade opštine Kula 2014-2019. godine (1.3 MiB)

Prostorni plan i planska dokumentacija


Icon of Lokalni plan upravljanja otpadom Kula 2010-2020 Lokalni plan upravljanja otpadom Kula 2010-2020 (2.0 MiB)
Icon of Plan održivog upravljanja otpadom u Zapadnobačkom regionu Plan održivog upravljanja otpadom u Zapadnobačkom regionu (2.0 MiB)
Icon of Strateški plan socijalne zaštite opštine Kula Strateški plan socijalne zaštite opštine Kula (410.9 KiB)
Icon of Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u opštini Kula za period 2014 - 2017. godine Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u opštini Kula za period 2014 - 2017. godine (1.9 MiB)

Strategija održivog razvoja


Icon of Radna tela i koordinatori po oblastima Radna tela i koordinatori po oblastima (60.2 KiB)