Стратегије и планови Општине Кула

pdf Стратегија одрживог развоја општине Кула (2009-2019)
pdf Стратегија одрживог развоја општине Кула – акциони план (2012-2016)
pdf Акциони план за унапређење социо-економског положаја жена на територији општине Кула (2012-2016)
pdf Анализа пољопривредног сектора
pdf Инвестициона стратегија
pdf Мастер план развоја општине Кула
pdf Локални план управљања отпадом


Icon of Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014 - 2020 Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014 - 2020 (5.2 MiB)

pdf Анализа пољопривредног сектора


Icon of 07.07.2016. Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2016. годину 07.07.2016. Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2016. годину (735.3 KiB)
Icon of 24.02.2016. Локални акциони план за младе општине Кула 2014-2019. године 24.02.2016. Локални акциони план за младе општине Кула 2014-2019. године (1.3 MiB)

Просторни план и планска документација


Icon of Локални план управљања отпадом Кула 2010-2020 Локални план управљања отпадом Кула 2010-2020 (2.0 MiB)
Icon of План одрживог управљања отпадом у Западнобачком региону План одрживог управљања отпадом у Западнобачком региону (2.0 MiB)
Icon of Стратешки план социјалне заштите општине Кула Стратешки план социјалне заштите општине Кула (410.9 KiB)
Icon of Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Кула за период 2014 - 2017. године Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Кула за период 2014 - 2017. године (1.9 MiB)

Стратегија одрживог развоја


Icon of Радна тела и координатори по областима Радна тела и координатори по областима (60.2 KiB)