Sportski objekti

Opština Kula je u sportske objekte uložila preko 124 miliona dinara.

Izgrađena je nova sportska hala u Sivcu koja ima 400 sedišta. Sportska hala je izgrađena i opremljena isključivo sredstvima lokalne samouprave. Pored učenika, sportsku halu koriste rekreativci i sportisti iz raznih lokalnih klubova.

Sanacija sportsko – školske hale u Kuli jedna je u nizu infrastukturnih projekata, koje su finansirane iz opštinskog budžeta. Ukupno je izdvojeno 22.465.000,00 dinara.

Saniran je krov i svlačionica u hali u Crvenki. Takođe, saniran je deo sportske hale u Crvenki, sa sredstvima u iznosu od preko 10 miliona dinara.

Opština Kula je kupila fudbalski stadion “Milan Sredanović” u Kuli i tako omogućila sadašnjim i budućim generacijama šansu da se kvalitetno bave sportom.

Uskoro počinje izgradnja prve faze sportsko-rekreativnog centra na Vašarištu u Kuli. Za ove potrebe su obezbeđena sredstva u iznosu od 275 miliona dinara.