Prosvetni inspektor

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKI UPRAVA, kancelarija br. 13
Broj telefona: 025/751-113
PROSVETNI INSPEKTOR: Zoran Rakić

Poslovi prosvetnog inspektora:

  • Kontroliše postupanje škole u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i akata, osim kontrole koja se odnosi na stručno pedagošku proveru rada ustanove,
  • vrši pregled ustanove u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti, i za proširenje delatnosti,
  • kontroliše postupak upisa i poništava upis ako je obavljen suprotno zakonu,
  • preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, i direktora,
  • vrši pregled i nadzor propisanih evidencija koje vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje škola,
  • kontroliše ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita,
  • rešenjem naređuje otklanjanje nepravilnosti, odnosno nedostataka u određenom roku i naređuje izvršavanje propisanih mera,
  • podnosi prijave nadležnim organima za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka