Programi dečijeg dodatka

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br.3
Broj telefona: 025/751-142
Referent: Đajić Dušica