Програми дечијег додатка

Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.3
Број телефона: 025/751-142
Референт: Ђајић Душица

За Републички родитељски додатак – за прво, друго, треће и четврто дете неопходно је доставити:

– Захтев
– Извод из МКР за сву децу (оригинал или оверена копија)
– Уверење о држављанству за мајку (оригинал, не старије од 6 месеци)
– Копија личне карте мајке
– Копија оверене здравствене књижице мајке
– Потврда о пребивалишту из СУП-а за децу
– Уверење из Центра за социјални рад

За Покрајински родитељски додатак за прво дете неопходно је доставити:

– Захтев
– Извод из МКР за дете (оригинал или оверена копија)
– Копија личне карте мајке
– Копија текућег рачуна мајке

За Беби Пакет који додељује општина Кула, у једнократном износу (5.000,00 динара) неопходно је доставити:

– Захтев
– Копија извода из МКР за дете
– Копија личне карте мајке
– Пребивалиште за дете
– Копија текућег рачуна мајке

За матерински додатак: (за треће и свако наредно дете) неопходно је доставити:

– Захтев
– Копија извода из МКР за сву децу
– Копија личне карте мајке
– Уверење из националне службе да је мајке незапослена
– Копија оверене здравствене књижице
– Копија текућег рачуна