Overa potpisa, prepisa, punomoći

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br.2
Referent: Steljić Miljan

Overa potpisa, prepisa, rukopisa, punomoći ugovora

Za overu potpisa potrebni su:

– važeća lična karta
– dokument koji se potpisuje i to najmanje dva primerka

Za overu punomoći, potrebni su:

– punomoć ( najmanje dva primerka )
– važeća lična karta

Za overu ostalih ugovora potrebni su:

– najmanje tri primerka ugovora
– važeća lična karta

Za overu fotokopije dokumenata, potrebni su:

– originalni dokument
– najmanje dve fotokopije originalnog dokumenta