Овера потписа, преписа, пуномоћи

 

Од 06. марта 2019. године ови послови се обављају у канцеларији Јавног бележника.