Овера потписа, преписа, пуномоћи

Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.2
Референт: Стељић Миљан

Овера потписа, преписа, рукописа, пуномоћи уговора

За оверу потписа потребни су:

– важећа лична карта
– документ који се потписује и то најмање два примерка

За оверу пуномоћи, потребни су:

– пуномоћ ( најмање два примерка )
– важећа лична карта

За оверу осталих уговора потребни су:

– најмање три примерка уговора
– важећа лична карта

За оверу фотокопије докумената, потребни су:

– оригинални документ
– најмање две фотокопије оригиналног документа