INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11, kancelarija br.1
Broj telefona: 025/751-177
Inspektor zaštite životne sredine – Biljana Leovac
E – pošta: bleovac@kula.rs


Izveštaj o radu inspektora za zaštitu životne sredine opštine Kula za 2018. godinu

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu


KONTROLNE LISTE ZA INSPEKCIJU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Oblast : Držanje domaćih životinja

Redni broj KL u oblasti Držanje domaćih životinja Naziv Kontrolne liste Šifra KL
1. Držanje domaćih životinja papkari i kopitari KL 01.
2. Držanje domaćih životinja pernata živina i kunići KL 02.
3. Držanje domaćih životinja psi i mačke KL 03.
4. Držanje domaćih životinja

domaći golubovi

KL 04.
5. Držanje domaćih životinja

pčele

KL 05.

 

Oblast : Uništavanje korovske biljke ambrozije

Redni broj KL u oblasti Uništavanje korovske biljke ambrozije Naziv Kontrolne liste Šifra KL
1. Uništavanje korovske biljke ambrozije KL 01.

 

Oblast : Zaštita od nejonizujućeg zračenja

Redni broj KL u oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja Naziv Kontrolne liste Šifra KL
1. Niskofrekventno područje  KL 22-02/05
2. Visokofrekvetno područje KL 23-02/05

 

Oblast : Zaštite životne sredine u industrijskim objektima

Redni broj KL u oblasti Zaštite životne sredine i industrijskim objektima Naziv Kontrolne liste Šifra KL
1. Studija o proceni uticaja KL 26-03/05
2. Zaštita od buke u životnoj sredini KL 27-03/05
3. Dostava podataka na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine KL 32-04/05
4. Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja  

KL 77-01/02

5. Zaštita vazduha kod stacioniranih izvora zagađivanja bez kontinualnog merenja  

KL 79-01/02

6. Zaštita vazduha kod BS  

KL 35-02/05

7. Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada  

KL 37-04/05

8. Uslovi iz integrisane dozvole KL 30-03/05

 

Oblast : Kontrola upravljanja otpadom

Redni broj KL u oblasti kontrole Upravljanja otpadom Naziv Kontrolne liste Šifra KL
1. Kontrolna lista za dokumentaciju – operater KL 41-03/05
2. Skladištenje otpada-operater KL 42-03/05
3. Tretman otpada – operater KL 43-03/05
4. Otpadna guma -operater KL 49-02/05
5. Deponije – operater KL 56-02/05
6. Kontr.lista za nesanitarne deponije – smetlišta KL 59-01/05
7. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom  

KL 60-02/05

 

SPISAK KONTROLNIH LISTA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Kontr.lista za primenu Odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije ( „ Sl.list opštine Kula“ , br.19/2006)  

Icon of Kontrolna lista 1 ambrozija Kontrolna lista 1 ambrozija (238.5 KiB)

Kontrolne liste za primenu Odluke o uslovima za držanje domaćih životinja na teritoriji opštine Kula ( „ Sl.list opštine Kula „ br.8/08)

Icon of Kontrolna lista br.1. , stajnjak, osoka, objekti , papkari , kopitari Kontrolna lista br.1. , stajnjak, osoka, objekti , papkari , kopitari (103.0 KiB)

 

Icon of Kontrolna lista br. 2., živina i kunići Kontrolna lista br. 2., živina i kunići (95.0 KiB)

 

Icon of Kontrolna lista br. 3, psi i mačke Kontrolna lista br. 3, psi i mačke (97.0 KiB)

 

Icon of Kontrolna lista br.4., golubovi Kontrolna lista br.4., golubovi (95.5 KiB)

 

Icon of Kontrolna lista br.5., pčele Kontrolna lista br.5., pčele (98.0 KiB)

 


Kontrolne liste za primenu Odluke o uslovima za držanje domaćih životinja na teritoriji opštine Kula ( „ Sl.list opštine Kula „ br.8/08)

Icon of Kontrolna lista studije procene uticaja br.1 Kontrolna lista studije procene uticaja br.1 (133.0 KiB)

 

Icon of kontrolna lista buka br.2 kontrolna lista buka br.2 (123.5 KiB)

 

Icon of Kontrolna lista integrisana dozvola br.3 Kontrolna lista integrisana dozvola br.3 (252.0 KiB)

 

Icon of Kontrolna lista zaštita vazduha br.4 Kontrolna lista zaštita vazduha br.4 (183.0 KiB)

 

Icon of Kontrolna lista zaštita životne sredine br.5 Kontrolna lista zaštita životne sredine br.5 (143.5 KiB)

 

K.L. koje se odnose na kontrolu nejonizujućeg zračenja

Icon of Lista br.1 Lista br.1 (96.5 KiB)

 

Icon of Lista br.2 Lista br.2 (96.7 KiB)

 

Icon of Lista br.3 Lista br.3 (92.9 KiB)

 

Icon of Ovlašćenje - Sistematsko ispitivanje Ovlašćenje - Sistematsko ispitivanje (93.0 KiB)

K.L. koje se odnose na kontrolu upravljanja otpadom

Icon of K.L.-1- Lista za dokumentaciju K.L.-1- Lista za dokumentaciju (189.0 KiB)

 

Icon of K.L.-2-Lista za skladištenje otpada K.L.-2-Lista za skladištenje otpada (181.0 KiB)

 

Icon of K.L.- 3-Lista za tretman otpada K.L.- 3-Lista za tretman otpada (195.5 KiB)

 

Icon of K.L.-4-Lista za otpadnu gumu K.L.-4-Lista za otpadnu gumu (93.1 KiB)

 

Icon of K.L.-5- Lista za deponije K.L.-5- Lista za deponije (176.5 KiB)