Одсек за заштиту животне средине

Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11, канцеларија бр.1
Број телефона: 025/751-177
Инспектор заштите животне средине – Биљана Леовац
E – пошта: bleovac@kula.rs

 

СПИСАК КОНТРОЛНИХ ЛИСТА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контр.листа за примену Одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије ( „ Сл.лист општине Кула“ , бр.19/2006)  

Icon of Контролна листа 1 амброзија Контролна листа 1 амброзија (238.5 KiB)

Контролне листе за примену Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији општине Кула ( „ Сл.лист општине Кула „ бр.8/08)

Icon of Kонтролна листа бр.1. , стајњак, осока, објекти , папкари , копитари Kонтролна листа бр.1. , стајњак, осока, објекти , папкари , копитари (103.0 KiB)

 

Icon of Контролна листа бр. 2., живина и кунићи Контролна листа бр. 2., живина и кунићи (95.0 KiB)

 

Icon of Контролна листа бр. 3, пси и мачке Контролна листа бр. 3, пси и мачке (97.0 KiB)

 

Icon of Контролна листа бр.4., голубови Контролна листа бр.4., голубови (95.5 KiB)

 

Icon of Контролна листа бр.5., пчеле Контролна листа бр.5., пчеле (98.0 KiB)

 


Контролне листе за примену Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији општине Кула ( „ Сл.лист општине Кула „ бр.8/08)

Icon of Контролна листа студије процене утицаја бр.1 Контролна листа студије процене утицаја бр.1 (133.0 KiB)

 

Icon of контролна листа бука бр.2 контролна листа бука бр.2 (123.5 KiB)

 

Icon of Контролна листа интегрисана дозвола бр.3 Контролна листа интегрисана дозвола бр.3 (252.0 KiB)

 

Icon of Контролна листа заштита ваздуха бр.4 Контролна листа заштита ваздуха бр.4 (183.0 KiB)

 

Icon of Контролна листа заштита животне средине бр.5 Контролна листа заштита животне средине бр.5 (143.5 KiB)

 

К.Л. које се односе на контролу нејонизујућег зрачења

Icon of Листа бр.1 Листа бр.1 (96.5 KiB)

 

Icon of Листа бр.2 Листа бр.2 (96.7 KiB)

 

Icon of Листа бр.3 Листа бр.3 (92.9 KiB)

 

Icon of Овлашћење - Систематско испитивање Овлашћење - Систематско испитивање (93.0 KiB)

К.Л. које се односе на контролу управљања отпадом

Icon of К.Л.-1- Листа за документацију К.Л.-1- Листа за документацију (189.0 KiB)

 

Icon of К.Л.-2-Листа за складиштење отпада К.Л.-2-Листа за складиштење отпада (181.0 KiB)

 

Icon of К.Л.- 3-Листа за третман отпада К.Л.- 3-Листа за третман отпада (195.5 KiB)

 

Icon of К.Л.-4-Листа за отпадну гуму К.Л.-4-Листа за отпадну гуму (93.1 KiB)

 

Icon of К.Л.-5- Листа за депоније К.Л.-5- Листа за депоније (176.5 KiB)