Inspekcijski poslovi

Rukovodilac Odeljenja: Blažo Kostić
E – pošta: bkostic@kula.rs

ODSEK ZA POSLOVE INSPEKCIJE ZA PUTEVE I DRUMSKI SAOBRAĆAJ

ODSEK ZA POSLOVE GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

ODSEK ZA INSPEKCIJSKO – KOMUNALNE POSLOVE

ODSEK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE  

Spisak kontrolnih lista:

1. Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi prijavi radova
2. Za redovan inspekcijski pregled po rešenju u skladu sa članom 145. zakona o planiranju i izgradnji
3. za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja
4. Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku konstrukcije temelja
5. Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta
6. Kontrolna lista iz oblasti održavanja stambenih zgrada
7. Kontrolna lista iz oblasti uklanjanja objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost
8. Kontrolna lista za plutajuće objekte – splavove