Бирачки списак

Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.2
Референт: Миљан Стељић
Контакт: 025/751-122

Увид у јединствени бирачки списак

Документација потребна за упис у бирачки списак

– захтев
– важећа лична карта ( оверена фотокопија )

Документација потребна за промену имена или адресе

– захтев
– важећа лична карта ( оверена фотокопија )

Документација потребна за брисање из бирачког списка

– захтев
– извод из МКУ
– одјава пребивалишта
– важећа лична карта ( оверена фотокопија )
– решење о отпусту из држављанства
– решење о лишавању пословне способности