Osnovni podaci

Na teritoriji opštine Kula u prethodnom periodu bile su zastupljene industrijske grane kao što su: metaloprerađivačka industrija, drvna, tekstilna, industrija kože i prehrambena industrija. U okviru metalske industrije, FA Istra Kula, koja se trenutno nalazi u stečaju, zapošljavala je preko 2.000 radnika. Takođe i ostale fabrike (Fabrika kože “Eterna”, Fabrika vunenih tkanina “Sloboda”, Industrija nameštaja “Kramer”), koje su zapošljavale više hiljada radnika se nalaze u  stečaju.

Veliki broj stručno osposobljenog kadra koji je bio zaposlen u pomenutim fabrikama se trenutno nalazi na tržištu rada Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Kula, što predstavlja prednost potencijalnim investitorima pri angažovanju stručne radne snage.

Pored postojećeg stručnog kadra, u opštini Kula postoje stručne srednje škole u oblasti ekonomije, mašinstva, elektrotehnike i poljoprivrede, što predstavlja značajan izvor obrazovanih kadrova.

Opština Kula je nakon višegodišnjih aktivnosti spremna za greenfield investicije. Opštinsko Veće je na sednici održanoj 15.10.2011. godine usvojilo Javni poziv investitorima da ulažu u opštinu Kula.

Radna zona u Kuli se nalazi na izuzetnoj lokaciji između Kule i Vrbasa, na magistralnom putu M-3. U radnoj zoni investitori mogu graditi na površini od 20 ha. Opština Kula je spremna da potencijalnim investitorima izađe u susret i da unutar radne zone formira parcele površine u zavisnosti od potreba investitora. U okviru radne zone dozvoljena je gradnja objekata u kojima se mogu obavljati sve privredne (proizvodne) delatnosti, skladištiti sirovine i gotovi proizvodi, obavljati uslužne delatnosti i slično.

Prednosti izabrane lokacije za izgradnju industrijske zone su u dostupnosti saobraćajnica (magistralni put M-3 prolazi pored planirane industrijske zone, udaljenost od autoputa E-75 iznosi 17 km, blizina međunarodne železničke pruge (Budimpešta-Subotica-Vrbas-Novi Sad-Beograd-Niš-Atina) udaljenost 12 km, postojanje vodnog puta (Veliki Bački Kanal) koji će posle revitalizacije postati plovan.

Spremni smo da pružimo sve informacije i potrebnu pomoć i vezi „braunfild“ lokacija, kao i da zajedno obiđemo sve fabričke hale koje su trenutno u postupku prodaje.

Braunfild lokacije se nalaze u promotivnom materijalu.

 

ZAŠTO INVESTIRATI U SRBIJU

 

 • Povoljan geografski položaj-Evropski koridori 10 i 7 prolaze kroz Srbiju, veza Evrope i Azije
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Belorusijom-tržište od 150 miliona potrošača. Jedino Srbija od zemalja regiona ima potpisan FTA sa Rusijom.
 • Srbija član CEEFTA-tržište od oko 60 miliona ljudi
 • Makroekonomska stabilnost-ograničena inflacija i stalni rast GDP-a
 • Preferencijalni trgovinski status sa zemljama EU i USA
 • Nacionalni tretman stranih kompanija
 • Najniže poreske stope u regionu: 10% porez na profit, 8-18% PDV
 • 10 godina oslobođenja od poreza za velike investicije-preko 7,5 mil eura i 100 zaposlenih
 • Najveći priliv FDI u Jugoistočnoj Evropi
 • Državni podsticaji za investicione projekte-2.000-10.000 eur po novozaposlenom
 • Uvoz oslobođen carina za sirovine, poluproizvode, komponente i opremu