План рада одељења за инспекцијске послове

План рада одељења за инспекцијске послове

Icon of Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину (1.0 MiB)

 

Icon of План рада саобраћајне инспекције - 2019. година План рада саобраћајне инспекције - 2019. година (336.3 KiB)

 

Icon of План рада грађевинске инспекције - 2019. година План рада грађевинске инспекције - 2019. година (751.7 KiB)

 

Icon of План рада Инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину План рада Инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину (646.0 KiB)

 

Icon of Предлог плана рада Инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2018. годину Предлог плана рада Инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2018. годину (334.6 KiB)

 

Icon of Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. годину - Грађевинска инспекција Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. годину - Грађевинска инспекција (656.7 KiB)

 

Icon of Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину (1.0 MiB)

 

Icon of Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину (377.7 KiB)

 

Icon of План рада Инспекције за заптиту животне средине за 2018. годину План рада Инспекције за заптиту животне средине за 2018. годину (638.9 KiB)