Opštinsko Veće

Članovi Opštinskog veća:

1.  Velibor Milojičić, predsednik Opštinskog veća
2.  Karolj Valka, član
3.  Miljana Rabrenović, član
4.  Olivera Bulatović, član
5.  Ana Rodić, član
6.. Nataša Stanojević, član
7. Zorka Vuković, član
8. Livija Kozma, član
9. Radovan Rajačić, član
10. Milorad Lazić, član
11. Blagoje Milenković

Icon of 24.02.2016. Poslovnik Opštinskog Veća 24.02.2016. Poslovnik Opštinskog Veća (152.7 KiB)