Општинско Веће

Чланови Општинског већа:

1.  Велибор Милојичић, председник Општинског већа
2.  Карољ Валка, члан
3.  Миљана Рабреновић, члан
4.  Оливера Булатовић, члан
5.  Ана Родић, члан
6.. Наташа Станојевић, члан
7. Зорка Вуковић, члан
8. Ливија Козма, члан
9. Радован Рајачић, члан
10. Милорад Лазић, члан
11. Благоје Миленковић

Icon of 24.02.2016. Пословник Општинског Већа 24.02.2016. Пословник Општинског Већа (152.7 KiB)