Vladimir Pavkov

Načelnik Opštinske uprave: Vladimir Pavkov
Telefon:025/751-155
Mail:

pavkov

Biografija načelnika Opštinske uprave:

Vladimir Pavkov je rođen 10.08.1975. godine u Kuli. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon završenih studija od 2000. do 2003. godine radio je u Opštinskom sudu u Kuli kao sudijski pripravnik.

Vladimir Pavkov ima dugogodišnje iskustvo u privatnom sektoru. Najpre je u Rodić M&B Co d.o.o. Kula kao samostalni pravni referent radio od 2003. do 2006. godine, a funkciju direktora sektora pravnih i opštih poslova u Rodić M&B Invest d.o.o. Novi Sad obavljao je od jula 2006. do juna 2007. godine. Takođe, funkciju direktora privrednog društva Rodić M&B Bottling Bussines d.o.o Novi Sad je obavljao od polovine 2007. do februara 2008. godine, dok je kao direktor sektora pravnih i opštih poslova u Rodić M&B Trgovina d.o.o Novi Sad radio od 2008. do 2009. godine. U periodu od 2009. do 2014. godine u „Merkatoru – S “ d.o.o. Novi Sad je bio šef odeljenja za funkcije podrške, razvoj i upravljanje nekretninama.

Od jula meseca 2014. godine je radio je u Zavodu za izgradnju opštine Kula na poslovima rukovodioca sektora za opšte i imovinsko pravne poslove.

Govori engleski jezik.