Opštinski Uslužni Centar

U prizemlju opštinske zgrade se nalazi moderni opštinski uslužni centar. Uslužni centar predstavlja primer novog odnosa prema građanima, u kome stranke svoje poslove obavljaju na jednom mestu, bez ranijih birokratskih poteškoća i nepotrebnih šetnji sa šaltera na šalter, od kancelarije do kancelarije. Sada građani svoje poslove obavljaju na jednom mestu, brzo i efikasno.

Radno vreme sa strankama je od 8 do 14 časova.

Šalter br.1 – Marija Burić
Poslovi ličnih stanja građana – matičar
– Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih
– Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
– Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih
– Izdavanje uverenja o državljanstvu
telefon: 025/751-121

Šalter br.2 – Miljan Steljić
– Birački spisak
– Overa potpisa, prepisa, fotokopija i rukopisa
– Otvaranje radnih knjižica

Šalter br.3 
– Poslovi društvene brige o deci
– Učenički i studentski standard
telefon: 025/751-142

Šalter br.4 – Dušica Đajić
Telefon: 025/751-141

Šalter br.5 – Irenka Grubor
Telefon: 025/751-146

Šalter br.6 – Dragica Adžić
Poslovi male privrede
– Registracija preduzetnika
– Promene kod preduzetnika
– Brisanje
– Izvod
– Prevođenje
– Ostali poslovi
Telefon: 025/751-129

Šalter br.7

Šalter br.8 – Aleksandar Mumin
– Urbanizam i građevinarstvo
– Komunalno-stambeni poslovi
– Poslovi imovinsko-pravne službe
– Poslovi zaštite životne sredine
telefon: 025/751-143

dsc_1737

Opština Kula je dobitnik nagrade za najbolju IKT praksu među gradovima i opštinama Srbije u kategoriji servisi za građane – informacioni sistem za elektronsko upravljanje dokumentacijom. Nagradu je, na prvoj konferenciji posvećenoj najboljim informacionim i komunikacionim praksama (IKT) za podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja dodelila Stalna konferencija gradova i opština i USAID – Program za podsticaj ekonomskom razvoju opština.