Odeljenje za utvrđivanje i naplatu izvornih prihoda opštine Kula

Odeljenje za utvrđivanje i naplatu izvornih prihoda opštine Kula obavlja sledeće poslove:

– utvrđivanja i naplate poreza i drugih izvornih javnih prihoda iz javnopravnog odnosa koji su u nadležnosti opštine;
– vodi registar obveznika izvornih prihoda opštine u elektronskoj formi, vrši identifikaciju novih poreskih obveznika i ažuriranje postojeće baze podataka kao i činjenica do kojih dolazi na osnovu raspoložive dokumentacije;
– vodi poresko knjigovodstvo za izvorne javne prihode;
– vrši kancelarijsku kontrolu radi provere tačnost, potpunost i usklađenost sa zakonom, odnosno drugim propisom podataka iskazanih u poreskoj prijavi, računovodstvenim izveštajima i drugim evidencijama poreskog obveznika i terensku kontrolu radi provere zakonitosti u radu i pravilnost ispunjavanja obaveza od strane poreskih obveznika;
– vrši obezbeđenje naplate izvornih javnih prihoda, redovnu i prinudnu naplatu izvornih javnih prihoda;
– odlučuje o zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga;
– vodi prvostepeni upravni postupak protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku;
– i ostale stručne, administrativne i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i Načelnik opštinske uprave

  1. Poslovi poreske evidencije i utvrđivanja lokalnih javnih prihoda
  2. Poslovi prijema poreskih podnesaka i informisanja građana
  3. Inspekcija kancelarijske kontrole
  4. Poresko-pravni poslovi
  5. Poslovi naplate izvornih prihoda
  6. Poslovi poreske evidencije, knjigovodstva i izveštavanja
  7. Poslovi prijema poreskih podnesaka, informisanja građana i unošenje poreskih prijava