Odsek za javne nabavke i investicije

ODSEK ZA JAVNE NABAVKE I INVESTICIJE

Šef odseka: Jovan Trpčevski
Telefon: 025 751 211
mail: jtrpcevski@kula.rs

U okviru odseka za javne nabavke i investicije pokreću se postupci javnih nabavki za potrebe Opštinske uprave i korisnike budžeta opštine, pripremaju se predlozi raspisa i konkursa za nacrte, pripremaju se godišnji planovi javnih nabavki.  Vrši se tehnička priprema konkursne dokumentacije, sprovođenje i realizacija javnih nabavki, objavivanje akata na Portalu javnih nabavki, internet stranici opštine Kula i internet stranici „Sl. glasnika RS“

Odesek za javne nabavke i investicije obavlja sledeće poslove:

– Na osnovu iskazanih potreba direktnih i indirektnih korisnika budžeta, učestvuje u izradi predloga godišnjih planova javnih nabavki;
– Pruža stručnu pomoć korisnicima budžetskih sredstava iz oblasti javnih nabavki;
– Stručne, tehničke i pravne i organizacione poslove pripreme dokumentacije i akata u postupcima javnih nabavki za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava (u delu koji se sprovodi a objedinjene javne nabavke);
– Organizuje sprovođenje postupaka javnih nabavki u otvorenom postupku, restriktivnom postupku, pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva, pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva, postupku javne nabavke male vrednosti, konkursu za nacrte i postupku javnih nabavki narudžbenicom;
– Priprema predloge rešenja i drugih akata po zahteima za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki u skladu sa zakonom;
– Priprema i dostavlja izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki;
Učestvuje u planiranju i sprovođenju investicija u nabavkama koje se odnose na izvođenje radova (gradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i sl.) na objektima direktnih i indirektnih korisnika budžeta;
– Druge stručne, administrativne i tehničke poslove iz delokruga, čije je izvršenje povereno ovom odeljenju, kao i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine, Opštinsko veće, predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave.
– Sprovodi postupke javnih kabavki radova i usluga iz oblasti projektovanja za potrebe svih korisnika budžeta opštine Kula