Odeljenje za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment

Odeljenje za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment objedinjuje tri odseka:

  • ODSEK ZA INVESTICIJE
  • ODSEK ZA POLJOPRIVREDU I NADZOR
  • ODSEK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Odeljenje za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment obavlja sledeće poslove :

– neposredno sprovođenje zakona i drugih propisa oblasti građenja, sprovođenju propisa iz oblasti saobraćaja i putne infrastrukture u nadležnosti lokalne samouprave, zaštite životne sredine i energetskog menadžmenta,
– vrši poslove planiranja, izrade i sprovođenja projekata investicija značajnih za opštinu i stručni nadzor na investicijama koje se finansiraju iz budžeta opštine ili iz sredstava prenetih od drugih nivoa vlasti,
– prati stanje komunalne infrastrukture, predlaže i prati njeno uređenje, predlaže srednjoročni i godišnji program uređenja građevinskog zemljišta i održavanja infrastrukture.
– obavlja pripremne radnje za projektovanje ili izgradnju objekata, čiji je investitor opština iz delokruga putne privrede, regulacije saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova.
– predlaže i priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće, a za čije sprovođenje je odgovorno odeljenje u oblasti: uređenja, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, zaštite životne sredine, zaštite poljoprivrednog zemljišta i energetskog menadžmenta,
– vrši nadzor nad poslovima zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta u nadležnosti opštine i prikuplja podatke iz oblasti poljoprivrede i prosleđuje ih organima nadležnim za poslove statistike,
– vrši kontrolni nadzor na izvršenjem poslova koji su povereni javnim komunalnim preduzećima i drugim privrednim subjektima
– i ostale stručne i administrativne i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine, predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave. Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.