Odeljenje za finansije i privredu

ODELJENJE ZA FINANSIJE I PRIVREDU

Rukovodilac Odeljenja: Zoran Vignjević
Telefon: 025 751 127
mail: zoranv85@yahoo.com

Odeljenje za finansije i privredu se sastoji iz:
1. Odsek za trezor
2. Odsek za budžet
3. Odsek za računovodstvo
4. Odsek za javne nabavke

Delatnosti odeljenja:

Odsek za trezor – vrši kontrolu rashoda i odobrava plaćanja na teret budžetskih sredstava, vrši izradu i kontrolu mesečnih, kvartalnih i godišnjih planova izdataka za korisnike budžeta i javnih preduzeća Ministarstvu finansija, prati se priliv sredstava i izvršavanje rashoda. Prima zahteve za plaćanje od strane budžetskih korisnika kao i evidenciju prispelih zahteva, likvidature, elektronsko plaćanje, knjiženje plaćenih računa.

Odsek za budžet – koordinira se postupkom pripreme budžeta, pripremaju se planovi kapitalnih projekata, planira se i prati izvršenje lokalnih prihoda, prate se primanja i izdaci budžeta.

Odsek za računovodstvo – vode se finansijsko materijalni i organizacioni poslovi pru čemu se kontroliše zakonitost pravilnost rada, blagovremenost i ažurnost  izvršavanja poslova,učestvuje u pripremi i izradi finansijskih planova za direktne korisnike budžetskih sredstava.